Regulamin wynajmu studia

Regulamin

1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin zawiera zasady wynajmu lokalu o łącznej powierzchni 42 m.kw. położonego w budynku przy ulicy Łąkowej 4 w Łodzi zwanego dalej Studiem Klamra. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „Studio Klamra” jest firma Dorota Bukowska-Kmin, Nip 7282628522, w regulaminie zwana dalej jako Wynajmujący. Osoby fizyczne lub prawne, które korzystają z naszego studia, będą nazywane w niniejszym Regulaminie „Najemcami”.Studio zostało przez Wynajmującego przygotowane i wyposażone jako przestrzeń z przeznaczeniem do wykonywania sesji zdjęciowych oraz organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań kreatywnych.

2 Zakres Usług Studia Fotograficznego
Studio fotograficzne Klamra  oferuje szeroki zakres usług, które obejmują: Wynajem godzinowy studia fotograficznego, wraz z obecnym wyposażeniem. Nasze wyposażenie studyjne to m.in. studyjne lampy, różnego rodzaju modyfikatory światła oraz różnokolorowe tła fotograficzne.
Eksploatacja Wyposażenia: Zachęcamy do korzystania z naszego sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących eksploatacji, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym zespołem lub osobą upoważnioną przez nas. Warto zaznaczyć, że w zakres wyposażenia studia nie wchodzą: aparat fotograficzny, obiektywy, sesja fotograficzna.

3 Rezerwacja
Rezerwacji naszego studia fotograficznego odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej platformy https://bukowskakmin.mafelo.net/pl/services/9307 . Po złożeniu rezerwacji, otrzymasz potwierdzenie drogą mailową. Czas wynajmu studia fotograficznego jest liczony od godziny, w której została potwierdzona rezerwacja (zgodnie z umową wynajmu), do momentu zakończenia deklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji. Minimalny czas wynajmu studia to 1 godzina zegarowa.

4 Opłaty
– Opłaty za wynajem naszego studia fotograficznego są zgodne z obowiązującym cennikiem na stronie internetowe https://bukowskakmin.pl/wynajem-studia-fotograficznego-w-lodzi/ Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
– Naszą jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.
– Jeśli chcesz odwołać rezerwację wynajmu studia, obowiązują następujące zasady: Jeśli odwołasz rezerwację co najmniej 72 godziny przed uzgodnionym rozpoczęciem wynajmu, nie pobieramy żadnych opłat. Jeśli odwołasz rezerwację pomiędzy 72 a 24 godzinami przed uzgodnionym rozpoczęciem wynajmu, konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 50% kwoty uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji studia. Jeśli odwołasz rezerwację poniżej 24 godzin przed uzgodnionym rozpoczęciem wynajmu, konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 100% kwoty uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji studia.
– Aby potwierdzić rezerwację, wymagane jest dokonanie wpłaty w wysokości 130 zł przy wynajmie 1h. Wynajem 2h i więcej należy wpłacić zadatek 100zł. W przypadku wynajmu całodniowego, konieczna jest przedpłata w wysokości 50% ceny, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja nie zostanie potwierdzona przez nas.
– Jeśli rezerwacja nie została opłacona z góry, prosimy o uregulowanie pozostałej kwoty w dniu wynajmu.
– Dodatkowe opłaty są naliczane za zabrudzenie przestrzeni,  uszkodzenie sprzętu obecnego w lokalu. 
– W studiu podczas wynajmu mogą przebywać osoby niepełnoletnie. W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Najemcę. Wszystkie opłaty za wynajem studia są rozliczane za pomocą wystawianych faktur.

5 Zasady wynajmu
– Najemca jest zobowiązany do korzystania z wynajętego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami bezpieczeństwa. Należy dbać o to, aby sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy lub osób trzecich obecnych w studiu podczas wynajmu.
– Wynajmujący jest odpowiedzialny za dostarczenie technicznie sprawnego sprzętu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia ich w trakcie sesji.
– Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez siebie lub osoby trzecie, które przebywają w studio podczas wynajmu.
– Należy przestrzegać następujących zasad korzystania ze studia:
Zakaz palenia papierosów i tytoniu wewnątrz budynku, w którym znajduje się studio. 
Zakaz używania materiałów i substancji łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary.
Zakaz rozprzestrzeniania cieczy na podłodze oraz niewłaściwego korzystania z instalacji wodnych w budynku. Zakaz wnoszenia i używania w studio środków odurzających oraz alkoholu. Zakaz wynoszenia sprzętu i przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obszar.
– Najemca jest zobowiązany do oddania studia oraz jego wyposażenia (włączając scenografię, sprzęt oświetleniowy, naczynia kuchenne) w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem wynajmu. W przypadku konieczności sprzątania studia po sesji lub po całkowitej zmianie elementów scenografii, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 150 zł brutto.
– Zwierzęta mogą przebywać w studiu pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego z Wynajmującym.
– W studiu obowiązuje zasada przebywania w wymiennym i czystym obuwiu. Za wszelkie widoczne uszkodzenia podłogi, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy/wyczyszczenia.
– Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerwania wynajmu studia w przypadku, gdy działania prowadzone w jego ramach są związane z treściami uznawanymi za zakazane zgodnie z polskim prawem.

6 Postanowienia końcowe
Przyjmuje się, że każda osoba, która zarezerwowała lokal Studio Klamra lub zaczęła korzystać z niego, automatycznie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.